Załącznik Nr 2 do Regulaminu Zakupu Pakietów Weterynaryjnych

Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska
dostępnych w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.bagiennawet.pl

PODSTAWOWY PAKIET PROFILAKTYCZNY KOT
Rodzaj usługiIlość / rodzaj usług w ciągu roku
Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia1
Odrobaczanie2
Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym4

Szczepienie zasadnicze: Choroby zakaźne; katar koci, panleukopenia, kaliciwiroza

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

1

 

  1. Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia zawiera: badanie ogólne (badanie tętna, temperatury, oddechów, osłuchanie pacjenta), przegląd stanu uzębienia, ocena stanu skóry i okrywy włosowej, sprawdzenie wagi, badanie fizykalne układu ruchu, układu pokarmowego i rozrodczego, zebranie wywiadu dotyczącego: tolerancji wysiłku, apetytu, defekacji, mikcji, sposobu żywienia, ilości pobieranej wody/dobę, przebiegu cyklu płciowego. Wizyta dotyczy potencjalnie zdrowego zwierzaka, któremu właściciel chce zrobić przegląd zdrowia. Ma na celu wykrycie ewentualnych chorób przewlekłych. Wizyta nie dotyczy konsultacji u lekarzy specjalistów, dyżurów nocnych i świątecznych oraz wizyt domowych
  2. Odrobaczanie – preparaty – Paratex, Aniprazol, Quanifen (koty 10 kg)
  3. Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym – substacja czynna Fipronil
  4. Szczepienia na choroby zakaźne wykonywane są aktualnie dostępnymi na rynku preparatami. O wyborze preparatu/producenta szczepionki decyduje lekarz. Szczepienie zasadnicze (herpeswirus typ 1, kaliciwirus, panleukopenia) obejmuje wizytę kwalifikującą do szczepienia (badanie kliniczne), jedną dawkę szczepionki oraz jej podanie. Usługa nie obejmuje podania szczepionek łączonych z chlamydiozą i białaczką. Preparaty: Versifel, Purevax
  5. Szczepienie przeciwko wściekliźnie obejmuje: wizytę kwalifikującą do szczepienia (badanie kliniczne), szczepionkę preparatem Rabisin lub preparat podobnej klasy, oraz jej podanie. Usługa nie obejmuje podania szczepionek łączonych z innymi chorobami zakaźnymi.
 

Jeśli podczas wizyty (realizowanej w ramach wykupionego pakietu) wyniknie potrzeba pogłębienia diagnostyki, wykonania dodatkowych badań, podania leków, których nie pokrywa pakiet, wówczas Klient pokrywa koszty osobiście, w dniu wizyty w Klinice zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Ostateczną decyzje co do podania leków i / lub preparatów podejmuje lekarz