Załącznik Nr 3 do Regulaminu Zakupu Pakietów Weterynaryjnych

Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska
dostępnych w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.bagiennawet.pl

ROZSZERZONY PAKIET PROFILAKTYCZNY KOT

Rodzaj usługi
Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia
Szczegółowe badanie kliniczne stanu zdrowia

Szczepienia choroby zakaźne,

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Badania krwi
Badanie EKG
USG jamy brzusznej
Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym
Odrobaczanie

 

  1. Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia zawiera: badanie ogólne (badanie tętna, temperatury, oddechów, osłuchanie pacjenta), przegląd stanu uzębienia, ocena stanu skóry i okrywy włosowej, sprawdzenie wagi, badanie fizykalne układu ruchu, układu pokarmowego i rozrodczego, zebranie wywiadu dotyczącego: tolerancji wysiłku, apetytu, defekacji, mikcji, sposobu żywienia, ilości pobieranej wody/dobę, przebiegu cyklu płciowego. Wizyta dotyczy potencjalnie zdrowego zwierzaka, któremu właściciel chce zrobić przegląd zdrowia. Ma na celu wykrycie ewentualnych chorób przewlekłych. Wizyta nie dotyczy konsultacji u lekarzy specjalistów, dyżurów nocnych i świątecznych oraz wizyt domowych
  2. Szczegółowe badanie kliniczne stanu zdrowia wynikające z ogólnego badania klinicznego.
  3. Szczepienia na choroby zakaźne wykonywane są preparatami Versifel, Purevax. Choroby zakaźne, koci katar, panleukopenia, kaliciwiroza.
  4. Szczepienie przeciwko wściekliźnie obejmuje: wizytę kwalifikującą do szczepienia (badanie kliniczne), szczepionkę oraz jej podanie. Preparat Rabisin lub preparat podobnej klasy. Usługa nie obejmuje podania szczepionek łączonych z innymi chorobami zakaźnymi. O wyborze preparatu/producenta szczepionki ostatecznie decyduje lekarz.
  5. Badania krwi Morfologia; Biochemia; mocznik, kreatynina, Aspat, Alat, AP, glukoza, białko.
  6. Badanie EKG przez lekarza internistę
  7. USG jamy brzusznej przez lekarza specjalistę
  8. Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym – substancja czynna Fipronil
  9. Odrobaczanie – preparaty Paratex, Aniprazol, Quanifen (koty do 10kg)
 

Jeśli podczas wizyty (realizowanej w ramach wykupionego pakietu) wyniknie potrzeba pogłębienia diagnostyki, wykonania dodatkowych badań, podania leków, których nie pokrywa pakiet, wówczas Klient pokrywa koszty osobiście, w dniu wizyty w Klinice zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Ostateczną decyzje co do podania leków i / lub preparatów podejmuje lekarz