Stomatologia

W naszej placówce przeprowadzamy sanację jamy ustnej albo procedury leczniczo-profilaktyczne, zbiegi te to najczęściej przeprowadzany zespół czynności stomatologicznych u małych zwierząt. 

Z reguły towarzyszy innym zabiegom w jamie ustnej, ale równie często jest jedyną procedurą. Zawsze obejmuje dokładne zbadanie jamy ustnej, często jest okresowym zabiegiem higienicznym albo interwencją, gdy pojawią się objawy chorób przyzębia. Wskazania są powszechne: ponad ²/³ psów i kotów w wieku powyżej 2 lat wykazuje objawy chorób przyzębia, a wraz z wiekiem odsetek osobników dotkniętych chorobą rośnie. 

Pomimo wielu różnych metod i pomysłów na leczenie chorób przyzębia, najważniejszą metodą terapii i profilaktyki pozostaje kontrola nad płytką bakteryjną . Istotą zabiegu sanacji jamy ustnej jest nie tylko dokładne pozbycie się płytki i osadów nazębnych, ale też stworzenie jak najlepszych warunków do kontynuowania kontroli nad akumulacją płytki bakteryjnej. Zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu pod kontrolą anestezjologa.